Til hovedinnhold

Kvalitets- og sikkerhetsteknologi

Kvalitets- og sikkerhetsteknologi

At sikkerhet er viktig i forbindelse med bruk av IT-systemer og informasjonsteknologi generelt har de fleste fått med seg. Hvordan sikkerheten bygges opp og ivaretas er derimot en stor utfordring.

Vi forsker på metodikk og verktøy som skal gjøre det lettere å spesifisere, utvikle, vedlikeholde, dokumentere og sertifisere systemer med hensyn på sikkerhet. Dette arbeidet er fundert på internasjonale standarder for sikkerhet (ISO/IEC 27002, Common Criteria), risiko ledelse (ISO/FDIS 31000, ISO/DGuide 73, AS/NZS 4360), system dokumentasjon (RM-ODP) og modellering (UML - Unified Modelling Language).

Fagmiljø:

Faggruppe for Kvalitets- og sikkerhetsteknologi ( kun på engelsk)

Forskningsleder / sjefforsker