Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

Korrosjon og tribologi

Korrosjon og tribologi

Tilbake til Ekspertise
Utvikling av olje- og gassfelt i dypere og mer krevende farvann, introduserer nye og strengere krav til offshore og subsea-industrien.

Vi har lang erfaring i korrosjonsbeskyttelse, miljøvennlig assistert korrosjon, og tribologi. Vår kjernekompetanse er i materialer for tøffe miljøer, korrosjon under mekanisk belastning, slitasje og erosjonskorrosjon, og beskyttende og slitesterke belegg. Vi har også sjøvannslaboratorium for langtidstesting i naturlig sjøvann. Kombinert med avanserte teknikker for optisk karakterisering og overflatekarakterisering, gir dette oss mulighet til å utføre de fleste typer korrosjonstesting. Vår kompetanse er innen:

  • Rustfritt stål og høylegerte materialer
  • Aluminium og magnesium
  • Organiske belegg
  • Metalliske og metalliske / keramiske belegg
  • Katodisk beskyttelse
  • Korrosjonstesting under mekaniske belastninger og i eroderende miljøer
  • Korrosjonstesting generelt
  • Kombinerer slitasje og korrosjon i offshore komponenter
  • Termisk sprøyting av slitesterke belegg
Forskningsleder