Til hovedinnhold

Ekspertliste COP21 og klima

Ekspertliste COP21 og klima

Kontaktliste for journalister i ifm FNs klimatoppmøte i Paris.

EKSPERTLISTE COP21 og klima

Nils Anders Røkke

Direktør Bærekraft, SINTEF

Nils Røkke vil være tilstede under i Paris under COP21 fra 7. til 10. desember. Han kan kontaktes Skype.

 • Klima og miljø
 • Klimateknologi
 • Fornybar energi
 • Energieffektivisering
 • Utslipp
 • CO2-håndtering

Petter Støa

Forskningsdirektør, SINTEF Energi (kontor i Brussel)

 • Fornybar energi
 • EU og europeisk klimapolitikk
 • Energieffektivisering
 • Energisystemer

Mona Jacobsen Mølnvik

Forskningssjef Gassteknologi, SINTEF Energi

 • CO2-håndtering
 • Gassteknologi

John Olav Giæver Tande

Forskningsleder, SINTEF Energi
Leder Forskningssenter for miljøvennlig energi på havvind, NOWITECH

 • Havvind

Marie Bysveen

Forskningsdirektør, SINTEF Energi
Leder Forskningssenter for miljøvennlig energi på bioenergi, CenBio

 • Bioenergi
 • CO2-håndtering
 • EU og europeisk klimapolitikk

Atle Harby

Seniorforsker, SINTEF Energi
Leder Forskningssenter for miljøvennlig energi på vannkraft, Cedren

 • Vannkraft
 • Klima og miljø

Ove Wolfgang

Forsker, SINTEF Energi

 • Samfunnsøkonomi og fornybar energi

Marit Jagtøyen Mazzetti

Forsker, SINTEF Energi

 • Energieffektivisering i industrien

Ingeborg Graabak

Forsker, SINTEF Energi

 • Bærekraftig energisystem
 • Konsekvenser av omlegging til mer fornybar energi

Petter Egil Røkke

Forskningssjef Termisk energi, SINTEF Energi

 • Energieffektivisering i industrien
 • Kortlivede klimadrivere

Knut Samdal

Forskningssjef Energisystemer, SINTEF Energi

 • Fornybar energi
 • Energisystemer

Mari Juel

Seniorforsker, SINTEF Materialer og kjemi

 • Solceller

Steffen Møller-Holst

Markedsdirektør, SINTEF Materialer og kjemi

 • Hydrogen
 • Miljøvennlig transport

Ole Edvard Kongstein

Seniorforsker, SINTEF Materialer og kjemi

 • Batteriteknologi

Seniorforsker, SINTEF Petroleum

 • CO2-fangst

Birgit Risholt

Forskningsleder, SINTEF Byggforsk

 • Klimavennlige bygninger

Magnus Skinlo Thomassen

Seniorforsker, SINTEF Materialer og kjemi

 • Batteriteknologi
 • Energilagring
 • Miljøvennlig transport

Forskningssjef, SINTEF Fiskeri og havbruk,

 • Fiskeriteknologi

Duncan Akporiaye

Forskningsdirektør, SINTEF Materialer og kjemi

 • Bioøkonomi

Bernd Wittgens

Seniorrådgiver, Industriell prosessteknologi, SINTEF Materialer og kjemi

 • Biodrivstoff
 • Bioøkonomi
 • Energieffektivitet i industrien
 • Design og optimalisering av prosesser

Ida Teresia Kero

Forsker, SINTEF Materialer og kjemi

 • Utslipp fra metallproduserende industri

Asbjørn Solheim

Sjefforsker, SINTEF Materialer og kjemi

 • Metallproduserende industri

Eivind Johannes Øvrelid

Forskningsleder, SINTEF Materialer og kjemi

 • Solceller

Berit Time

Sjefforsker, SINTEF Byggforsk

 • Klimatilpasning av bygninger og infrastruktur
 • Klimavennlige bygninger