Til hovedinnhold
Samfunnsforskning
Relaterte tema

Publisert 6. desember 2010

Ved å klikke på bildene, blir de større og bildeteksten kommer opp.

 

[{¤src¤:¤/uploadpages/252626/D%c3%b8nski%20bo-%20og%20behandlingssenter%20nytt1.jpg¤,¤alt¤:¤Whiteboards på en trygghetsavdeling kan bedre hverdagen for de eldre som bor der. Foto: Werner Juvik/SINTEF.¤},{¤src¤:¤/uploadpages/252626/Kj%c3%b8resimulator.jpg¤,¤alt¤:¤I kjøresimulatoren til SINTEF/NTNU. Foto: Thor Nielsen/SINTEF.¤},{¤src¤:¤/uploadpages/252626/leger%20bildestyrt%20diagnostikk.jpg¤,¤alt¤:¤Leger og teknologer jobber tett sammen om bildestyrt diagnostikk og terapi på St. Olavs Hospital. Foto: Thor Nielsen/SINTEF.¤},{¤src¤:¤/uploadpages/252626/tog%20perrong%20Werner.jpg¤,¤alt¤:¤Forskere bruker data fra NSB og Jernbaneverket til å øke punktligheten på togene. Foto: Werner Juvik/SINTEF.¤}]