Til hovedinnhold

SINTEF er en anerkjent global forskningsaktør innen CO2-håndtering

Hensikten med CO2-håndtering (CCS) er å minimere utslippene av CO2 fra fossilt brensel som fortsatt trengs i vårt energisystem. SINTEF forsker innen hele verdikjeden fra CO2-fangst, -transport og -lagring.

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Programvare

Nyheter