Til hovedinnhold

FORSKNING, TEKNOLOGI OG INNOVASJON

IKT har endret våre samfunn radikalt. Likevel befinner vi oss fremdeles i dataalderens barndom. SINTEF bidrar til fremtiden ved å utvikle smart og sikker teknologi, og sørge for at det er mennesket som styrer teknologien – ikke omvendt.
Konserndirektør
+47 952 91 417

Laboratorier

Nyheter