Til hovedinnhold

Intelligente produksjonssystemer

Intelligente produksjonssystemer

SINTEF bidrar til utviklingen av attraktive og konkurransedyktige industrielle virksomheter der verdiskaping skjer gjennom helhetlig utvikling og integrering av teknologiske systemer, ansattes kompetanse og driftsnær ledelse.

Forretningsmodeller

Forretningsmodeller beskriver logikken bak hvordan en organisasjon skaper, leverer og kaprer verdi. Viktige områder er:

 • Verditilbud (value proposition) – hva kan bedriften tilby av produkter og tjenester som har verdi for kunden?
 • Kunder – definere kundesegmenter, hvilke kanaler man når kunden gjennom og hvilke typer relasjoner man etablerer med kunden.
 • Inntektsstrømmer fra ulike kundesegmenter og sentrale kostnadsdrivere.
 • Infrastruktur som ressurser, aktiviteter (prosesser), og partnernettverk.

Design og utvikling av forretningsmodell er sentralt for hvordan norske bedrifter lykkes i markeder preget av økt konkurranse og kompleksitet. Evnen til innovasjon av forretningsmodellen kan være en sentral kilde til nye inntektsstrømmer.

Utvikling av forretningsmodeller med nye, verdiøkende tjenester en trend som representerer store muligheter for tradisjonelle produkt­leverandører norsk industri.

SINTEF har lang erfaring med å jobbe med norske bedrifter i skjæringspunktet mellom mennesker, teknologi og organisasjon. Vi driver prosesser for å utvikle forretningsmodell og -strategier, i kombinasjon med kartlegging og analyse av dagens situasjon. Vi kan levere:

 • Design og utvikling av forretningsmodeller
 • Utvikling av produkt-tjenestesystemer
 • Rådgivning, workshops, seminar og kurs
 • Ledelse og gjennomføring av FoU-prosjekter i Norge og EU

Lean og kontinuerlig forbedring

Lean, eller "slank produksjon", handler om økt effektivitet. Lean benyttes i tradisjonell produksjonsvirksomhet, men har også mye for seg i tjenesteytende næringer som for eksempel offentlig forvaltning og helsevesenet. Viktige prinsipper er:

 • Identifiser verdi fra et kundeperspektiv
 • Kartlegg verdistrømmen
 • Skap flyt
 • Etabler etterspørselsbasert produksjon
 • Søk perfeksjon gjennom kontinuerlig forbedring.

Lean har vist seg å være en overlegen produksjonsfilosofi gjennom de siste tretti årene. I en stadig mer globalisert konkurransesituasjon er det viktig å ligge i fremste front på produktivitet. Lean går godt sammen med tilgrensende produksjonsstrategier, med Masseprodusert skreddersøm, Six Sigma og Total Kvalitetsledelse som noen av de viktigste.

SINTEF har lang erfaring med å jobbe med norske bedrifter for å innføre lean. Vi tar utgangspunkt i særtrekk ved norsk arbeidsliv, slik som høy kompetanse, utnyttelse av teknologi og gjensidig tillit. Våre bidrag inkluderer ofte utvikling av et lean produksjonssystem tilpasset bedriftens behov, rådgivning og retningslinjer ved innføring av lean i tillegg til workshops, seminar og kurs.

Fagmiljø

Seniorforsker/dr.gradsstipendiat
971 93 786