Til hovedinnhold

Miljøanalysetjenester

Miljøanalysetjenester

Master of science

SINTEF tilbyr miljøanalysetjenester tilpasset din bedrifts behov.

SINTEF, Massespektrometri

Miljøanalyser

SINTEF tilbyr miljøanalyser innenfor fiskeolje og marine ingredienser tilpasset din bedrifts behov.

Viktige mål for oss er å være konkurransedyktig på pris og leveringstid, samt å være en lett tilgjengelig faglig ressurs for våre kunder.

Vi tilbyr i dag analyse av PCB og dioksiner (totalt 35 forbindelser – WHO:2005) og tungmetaller:

 • Dioksiner (7 stk)
 • Furaner (10 stk)
 • Dioksin-like PCB (12 stk)
 • Ikke-dioksin-like PCB (6 stk)
 • Tungmetaller (As, Cd, Cu, Fe, Hg og Pb)

Alle analyser gjøres av godt kvalifisert personell i vårt laboratorium i Trondheim. Analysemetodene er validert i henhold til EU-krav (589/2014, 709/2014, 836/2011 og 582/2016).

Vi er partner-lab til Agilent og samarbeider med SINTEF Ocean.

Analyseinformasjon

Akkreditering etter ISO-17025 pågår
Søknad til Norsk Akkreditering er under behandling, og forventes å være ferdig i løpet av høsten 2018.

Akkrediteringsomfanget inkluderer metode for PCB, dioksiner og tungmetaller i marine ingredienser.

SINTEF / Thor Nielsen

Marine ingredienser

 • Fiskeolje
 • Fiskemel/protein
 • Hydrolysat
 • Limvann
 • Fiskevev/organ

Ta kontakt ved spørsmål om andre typer matrikser.

Foto: SINTEF/Thor Nielsen
Foto: SINTEF / Thor Nielsen

Metoder

Vi utfører miljøgiftanalyser i de fleste marine ingredienser samt fiskevev.

 • Prøveopprensing til PCB - og dioksinanalyse gjøres ved hjelp av LC-Tech dioksinsystem, og analyseres ved GC-MS/MS.
 • Prøver til tungmetallanalyse blir dekomponert ved mikro-bølgeassistert oppvarming og analysert på ICP-MS/MS.

Laboratoriet deltar regelmessig i internasjonale eksterne kvalitetskontrollprogram.

Foto: SINTEF / Thor Nielsen
Foto SINTEF / Thor Nielsen

Andre analyser av marine produkter

I tiden framover vil vi jobbe med å validere og akkreditere flere miljø– og kvalitetsrelaterte analyser i marine produkter:

 • Pesticider
 • PAH
 • 3-MCPD
 • Biogene aminer
 • Ethoxyquin
 • Mykotoksiner
 • 209 PCB
 • Lakselusmidler
foto: SINTEF / Thor Nielsen

Utvikling og validering tilpasset dine behov
Som forskningslaboratorium kan vi også tilby utvikling og validering av metodikk for miljørelevante og andre komponenter på forespørsel fra kunder.

Prosess og prosessoptimalisering
Vi kan tilby analyser og oppdragsforskning i tilknytning til prosess og prosessoptimalisering innen marin fôr– og matvareindustri.

Ta kontakt!
Ved spørsmål om andre typer analyser i marine produkter, ta kontakt med oss!