Til hovedinnhold

Massespektrometri

Massespektrometri

Forskningsleder

SINTEF tilbyr kjemisk analyse av miljøgifter og andre uønskede forbindelser i marine produkter. Vårt laboratorium for massespektrometriske analyser innen fiskeolje- og ingrediensindustrien har over tid arbeidet målrettet for akkreditering etter ISO 17025. Søknaden er under behandling.

Analysetjenester

Kontakt oss

Kvalitetsansvarlig

Miljøanalyser

Andre analyseoppdrag

Navn
Anna Nordborg
Tittel
Forsker
Telefon
930 02 340
Avdeling
Bioteknologi og nanomedisin
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Tungmetaller