Til hovedinnhold
Infeksjonsforebygging og miljøovervåkning offshore

Publisert 20. januar 2005


Vi har spisskompetanse på diagnostisering av bakterier på skip og offshoreinstallasjoner. 

Medisinsk mikrobiologi har siden 1985 hatt et kontinuerlig samarbeid med olje- og dykkeindustrien på norsk kontinentalsokkel. Samarbeidet har omfattet både forskning og analysearbeid for å forebygge hud- og øreinfeksjoner hos metningsdykkere som følge av eksponering i ekstreme bo- og arbeidsmiljø. Flerårig forskning har vist at det hovedsaklig er en type bakterie, Pseudomonas aeruginosa, som står for de store infeksjonsutbruddene hos dykkerne. I dag har vi utviklet meget spesifikke analyser – både biokjemiske og genetiske – for mikrobiologisk eksponering i slike miljø.

Vi tilbyr følgende tjenester til offshorevirksomheten:

 • Utvikling av retningslinjer for
  • vannforsyning
  • hygiene og infeksjonskontroll
  • medisinsk miljøkontroll i ekstreme arbeidsmiljø
 • Mikrobiologiske analyser av
  • vannsystemer ombord 
  • bo- og arbeidsmiljø for metningsdykkere
  • infeksjoner hos metningsdykkere

Vi har godkjent sikkerhetskurs for offshoreinstallasjoner, flytende rigger og skip.

 

Seniorforsker Catrine Ahlen

Pseudomonas aeruginosa