Til hovedinnhold
Medisinsk mikrobiologisk laboratorium

Publisert 11. januar 2005

Foto: SINTEF Teknologi og samfunn

Infeksjoner som følge av miljøeksponering er et stadig økende samfunnsproblem. Medisinsk mikrobiologi har som hovedfokus å utvikle kompetanse og diagnostisk verktøy for å overvåke og forebygge miljøbetingede infeksjoner.

Vi har et godt etablert og velutstyrt laboratorium, hvor vi foretar analyser for identifisering av infeksiøse bakteriestammer i miljøet (spesielt Pseudomonas aeruginosa, Legionella pneumophila og coliforme bakterier)og andre miljøpatogener (amøber og parasitter).

 

I tillegg til egen aktivitet har vi et tett samarbeid med mikrobiologimiljøet på St.Olavs Hospital og NTNU. Dette samarbeidet omfatter faglig aktivitet så vel som ressurser og lokaler. Disse tre institusjonene har nå formalisert sitt samarbeid gjennom et felles Geminisenter for Medisinsk mikrobiologi.