Til hovedinnhold

Smart og grønn industri

Smart og grønn industri

Seniorforsker

Vår kompetanse på optimering og beslutningsstøtte bidrar til å realisere potensiale i framtidas fabrikker og industri, som vil være preget av bruk av data, cyber-fysiske system og Tingenes Internett.