Til hovedinnhold

Leveranser fra Grønne bærekraftige sommerjobber 2018

Leveranser fra Grønne bærekraftige sommerjobber 2018

Studentene har arbeidet med fire forskjellige oppgaver i år og levert rapport for: System for on-line måling og karakterisering av diffuse utslipp (Mo i Rana/Helgeland), gjenvinning fra industrielle overskuddsmasser (Mo i Rana/Helgeland), industrielle symbioser og sirkulærøkonomisk innovasjon i Thamsklyngen (Orkdalsregionen) og avfall i Trøndelag - Status og framtidsscenarier.

Her kan du laste ned rapportene:

  • System for on-line måling og karakterisering av diffuse utslipp (Mo i Rana/Helgeland)
  • Gjenvinning fra industrielle overskuddsmasser (Mo i Rana/Helgeland)
  • Industrielle symbioser og sirkulærøkonomisk innovasjon i Thamsklyngen (Orkdalsregionen)
  • Avfall i Trøndelag - Status og framtidsscenarier