Til hovedinnhold

Nye energiløsninger

Nye energiløsninger

Forskningsleder
982 43 940

Vårt mål er å utvikle ny teknologi for grønne energiløsninger basert på høy kompetanse innenfor materialer og elektrokjemi.

Forskningsområder

Forskningsgruppen Nye energiløsninger jobber med å utvikle nye og bærekraftige energiløsninger, med et fokus på hydrogenteknologier og batterier.  Med høy kompetanse på elektrokjemi samt fremstilling og karakterisering av materialer, vil vi utvikle teknologier for fremtidens løsninger.  

I en verden med en økende andel fornybar energi blir energilagring mer og mer viktig.  Fornybar energi med variabel produksjon krever gode lagringsmetoder for å utnytte energien maksimalt, og både hydrogen og batterier er gode løsninger på denne utfordringen. Vi vet også at transportsektoren står for hoveddelen av utslippene av drivhusgasser, og innføring av nullutslippstransport er essensielt for å klare å få ned CO2-utslippene.  Her vil både batterier og hydrogen spille en rolle, avhengig av kjøretøyets størrelse og transportdistanse. 

 

Innenfor batterier jobber vi både med litium ion batterier og med nyere batteriteknologier. Våre fokusområder er utvikling av batterimaterialer (anode, katode, separator, elektrolytt), elektroder og battericeller (knappe- og poseceller), samt fysisk og elektrokjemisk testing av disse og tilhørende modelleringsaktiviteter på ulike nivå (nano- til makroskala). Vi utfører også testing og analyser av kommersielle battericeller. 

Innenfor hydrogen har vi lang erfaring med forskning og utvikling av lavtemperatur brenselcelle- og elektrolyseteknologier (PEM, AEM og klassisk alkalisk). Vi har tilgang til Skandinavias mest avanserte laboratorium for testing og elektrokjemisk karakterisering av brenselceller og vannelektrolyse, med kapasitet til å teste enheter opp til 10 kW short-stacks, samt avansert fysisk karakterisering, gasskvalitetsmålinger og modellering. 

Medarbeidere 

Ekspertiser

Laboratorier

Prosjekter