Til hovedinnhold

Industriell økonomi og verdikjeder

Industriell økonomi og verdikjeder

Vårt mål er å gi aktører i privat og offentlig sektor gode verktøy og metoder for å ta rasjonelle beslutninger.

Vi utvikler beslutningsstøtteverktøy og modeller basert på blant annet verdikjede- og porteføljeoptimering. Disse verktøyene anvendes for investerings-, drifts- og lokaliseringsanalyser for aktører i privat og offentlig sektor for å ta rasjonelle beslutninger. Vi bruker et systemperspektiv når vi modellerer, og inkluderer dynamikk og usikkerhet fra disse systemene i våre modeller.

Modellene og analysene brukes aktivt til både operasjonell og strategisk planlegging av sentrale aktører. Vi kobler modeller, og kombinerer bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, teknisk kompetanse og operasjonsanalyse i modellering av verdikjeder og porteføljer for bedrifter og beslutningstakere. En viktig del av analysene og modellene er også verdsetting av fleksibilitet og realopsjoner.

Medarbeidere i forskningsgruppe Verdikjeder og optimering

Ekspertise

Forskningsområder

Prosjekter