Til hovedinnhold

Elektrokjemisk energikonvertering og systemløsninger

Elektrokjemisk energikonvertering og systemløsninger

Forskningsleder
+47 901 22 501

Vårt mål er å tilby gode løsninger for utvikling og implementering av nye, bærekraftige elektrokjemiske energisystemer.

Forskningsområder

Vår forskning på elektrokjemiske  energisystemer, dekker elektrolyse, brenselceller, batterier, solceller og membraner. Dette er bærekraftige teknologi med et økende antall kommersielle anvendelser både innen energisektoren, maritim industri, landbasert industri, transport, og bygg & anlegg  

Vi benytter dataanalyse, modellering, tekno-økonomiske analyser, miljøsystemanalyse/LCA, samt SINTEF sin tverrfaglige kompetanse til å finne  gode løsninger til hvordan disse systemene settes sammen og driftes best mulig. 

 

Medarbeidere i forskningsgruppe for elektrokjemisk energikonvertering og systemløsninger

Noen relevante problemstillinger: 

Elektrolysesystemer - Hvordan påvirker dynamisk drift levetiden og hvordan kan man designe optimale systemer og hydrogenlagringsløsninger for slik drift? Er det behov for- eller gunstig å inkludere hybride systemer med for eksempel batterier? 

Brenselcelle- og batterisystemer - Hvordan skal man best designe og drifte MW-store energisystemer, for eksempel om bord på skip, basert på mindre brenselceller og hvordan bør disse hybridiseres med batterier? 

Energilagring og energiforsyning i microgrids - Hvordan skal man kombinere energiproduksjon fra vind- og/eller solenergi, energilagring og produksjon av elektrisitet og varme på en best mulig måte? 

Membraner - Hvordan skal man best designe og drifte membransystemer for hydrogenseparasjon med CO2- fangst, utnytelse og lagring (CCUS)? 

Styringssystemer - Hvordan skal man kontrollere, regulere og styre elektriske mekaniske, mekatroniske, kjemiske, og hydrauliske systemer? 

Ekspertise

Aktuelt

Prosjekter