Til hovedinnhold

Nyhetsliste

Nyhetsliste

https://forskning.no/elektronikk/ny-metode-gjor-resirkulerte-batterier-bedre-enn-nye-ifolge-svenske-forskere/1694984

Virtual-FCS/Regnehjelp: https://www.sintef.no/siste-nytt/regnehjelp-skal-fremme-utslippsfri-transport/

Utslippsfri: https://www.sintef.no/siste-nytt/utslippsfri-med-hydrogen-og-batteri/ 

Hellesylt: https://www.sintef.no/siste-nytt/hydrogen-til-utslippsfrie-skip-i-geirangerfjorden/ 

Refhyne: https://www.sintef.no/siste-nytt/byggestart-for-verdens-storste-pem-elektrolyseanlegg/ Økt verdiskapning: https://www.sintef.no/siste-nytt/hydrogenteknologi-for-okt-verdiskaping/ 

Dette må du vite om hydrogen: https://www.sintef.no/siste-nytt/dette-ma-du-vite-om-hydrogen/ 

ASKO: https://www.sintef.no/siste-nytt/verdens-forste-hydrogenlastebil-er-drevet-av-trondersk-sol/ 

https://www.sintef.no/siste-nytt/-denne-unike-lastebilen-vil-skape-ny-norsk-industri/ 

https://www.sintef.no/siste-nytt/forskere-tror-hydrogen-lastebiler-vil-skape-norske-industrieventyr/ 

https://www.sintef.no/siste-nytt/forskere-tror-hydrogen-lastebiler-vil-skape-norske-industrieventyr/moter-med-forskere-ble-avgjorende/ 

Hurtigbåt: https://www.sintef.no/siste-nytt/studie-viser-hydrogendrevne-hurtigbater-fullt-mulig-i-midt-norge/ 

Virtual-FCS: https://www.sintef.no/prosjekter/virtual-fcs-virtuell-og-fysisk-plattform-for-brenselcelle-systemutvikling/ 

Myken: https://www.sintef.no/siste-nytt/hydrogenanlegg-skal-gjore-whisky-oya-myken-selvforsynt-med-strom/ 

REMOTE: https://www.sintef.no/siste-nytt/oysamfunn-kan-fa-vindkraft-i-gassform/ 

Svalbard: https://www.sintef.no/siste-nytt/slik-kan-vindkast-i-finnmark-erstatte-kullkraft-pa-svalbard/ 

Deep Purple: https://www.sintef.no/siste-nytt/hydrogen-fra-vind-kan-gi-sokkelen-kraft/ 

Småkraftverk: https://www.sintef.no/siste-nytt/hydrogen-kan-redde-urealiserte-smakraftverk/ 

PEM: https://www.sintef.no/siste-nytt/billigere-hydrogen-teknologier-underveis/