Til hovedinnhold

De tjener på å drive miljøstyring

De tjener på å drive miljøstyring

Publisert 13. november 2012
HMS-rådgiver

MiNaLab ved SINTEF IKT i Oslo er pionerer i SINTEF på miljøstyring, en disiplin alle i bedriften nå skal lære seg. Avdelingen satser på miljøstyring fordi det er et uuttalt krav fra kundene.

Fabrice Lapice (t.h.) og Philippe Olivier ved MiNaLab viser fram vannbehandlings-anlegget der risikoen for uhell er redusert som følge av satsingen på miljøstyring. Foto: Svein Tønseth

–Miljøstyring har også gjort avdelingen til en bedre leverandør, sier Fabrice Lapique og Philippe Olivier som er henholdsvis forskningssjef og kvalitetskoordinator ved MiNaLab.
De to franskmennene har stått i spissen for innføringen av miljøstyring ved avdelingen – den første enheten i SINTEF som er sertifisert i henhold til miljøstyringsstandarden ISO 14001.

Begrepet "miljøstyring" er nytt for de fleste. Nå skal alle i SINTEF lære seg denne disiplinen. Hva handler det om? Og hvorfor skal vi holde på med det?

Kartlegging, miljømål og handlingsplaner

Konsernsjef Unni Steinsmo svarer slik:
– Miljøstyring innebærer at samtlige avdelinger selv skal kartlegge alle miljøaspekter ved sin virksomhet – enten det handler om energiforbruk, flyreiser, avfallshåndtering eller utslipp til vann og luft.

– Deretter skal hver avdeling velge ut de viktigste av disse aspektene og definere miljømål knyttet til dem. Når dette er gjort skal det lages handlingsplaner for hvert miljømål, og så må det dokumenteres at man har et opplegg for å følge opp at målene blir nådd.

Omdømme og troverdighet

– Hvorfor skal vi holde på med dette?

– Fordi det handler om vårt samfunnsansvar, vårt omdømme og vår troverdighet. Styret har på vår anbefaling vedtatt en miljøpolitikk for SINTEF som forplikter oss alle. Innføring av miljøstyring er en oppfølging av dette vedtaket, sier Unni og legger til:

– SINTEF er en internasjonalt ledende forskningsaktør for utvikling av miljøvennlige løsninger. Da er det viktig at vi også hele tiden ivaretar miljøet i hverdagen i vår egen virksomhet. Vi må feie for vår egen dør når vi har påtatt oss å utvikle løsninger for resten av samfunnet.

– Miljøstyring og vårt miljøengasjement er også viktig med tanke på rekruttering. Det gir stolthet å jobbe i en miljøbevisst organisasjon, sier Unni

Viktig "sersjant-korps"

De lokale HMS-lederne får en nøkkelrolle under "utrullingen" av miljøstyrings-"regimet" vårt, opplyser HMS-sjef i SINTEF, Mette Estenstad.

– HMS-lederne blir driverne. Men de skal på ingen måte gjøre dette alene, sier Estenstad. Hun understreker at ledere og ansatte må dra lasset sammen.

– Involvering er faktisk noe av det som må dokumenteres for at vi skal tilfredsstille kravene i standarden. Det skal dokumenteres hvem som har vært med på møtene, for eksempel når miljømålene fastsettes, opplyser hun.

– Ikke gap for høyt!

I lokalene til SINTEF IKT i Strindveien 4, sitter ett av medlemmene i SINTEFs lokale HMS-lederkorps. Bente Wiggen er kvalitetssjef ved SINTEF IKT. Hun har bakgrunn fra kvalitets- og miljøarbeid i prosess- og prosjektlederbransjen.

På vegne av institutt-ledelsen bisto Bente avdelingen MiNaLab i prosessen som gikk forut for miljøsertifiseringen.

– Som institutt var vi opptatt av ikke å gape for høyt. Så vi valgte i første omgang å fokusere på MiNaLab og ikke alle avdelingene ved SINTEF IKT, fordi dette er et laboratorium som lager produkter og som benytter store mengder kjemikalier og gass, forteller hun.

– Bør mange i SINTEF vurdere å ta skrittet fullt ut ved å sertifisere seg, slik MiNaLab gjorde?

– Det er når markedet krever det, at sertifisering blir en aktuell problemstilling. I tillegg er det et fint virkemiddel for å "ha orden i eget hus". Jeg vil anbefale de fleste avdelinger å være edruelige og ikke legge lista for høyt i første omgang, svarer Wiggen.

– Det er bedre å heve den litt etter litt.

Forventet av kundene

I MiNaLabs lokaler i Oslo forteller forskningssjef Fabrice Lapique og kvalitetskoordinator Phillipe Olivier at avdelingen allerede var sertifisert i henhold til den internasjonale kvalitetsstandarden ISO 9001.

– Vi jobber svært tett opp mot industri og har mange utenlandske kunder. Uten å si det eksplisitt, forventet alle i dette markedet at vi skulle ta skrittet videre og sertifisere oss også i henhold til ISO-standarden for miljøstyring, sier Lapique.

Nyttig øvelse

Laboratoriet håndterer hundre ulike kjemikalier pluss gass. Både forskningssjefen og kvalitetskoordinatoren understreker at gjennomgangen forut for sertifiseringen ble en nyttig øvelse.

– Ett av miljømålene vi satte oss, var at vi skal ligge innenfor miljølovgivningen på alle punkter. Dermed måtte vi ta en sjekk på dette. Det viste seg at vi lå bare delvis innenfor. Men nå er alt på plass, sier Lapique.

Ble bedre leverandør

– Ett av tiltakene i handlingsplanen var at vi skulle gjennomføre et ekstra vedlikehold på vannanlegget vårt. Dette resulterte i at vi har fått ned vannforbruket.

– En annen gevinst av det samme tiltaket, er at vi har redusert risikoen for uhell knyttet til vanntilgangen. Dette er en styrke med tanke på vår daglige drift, og er med på å gjøre oss til en bedre leverandør, opplyser Olivier