Til hovedinnhold

Bedre miljøstyring i SINTEF

Bedre miljøstyring i SINTEF

Publisert 24. oktober 2014
HMS-rådgiver

I løpet av 2015 setter SINTEF i gang flere aktiviteter for å gi bedre styring med miljøet: Vi skal redusere energiforbruk og avfallsmengde, og bli flinkere til å sortere avfallet.

For å hjelpe til med dette har SINTEF bestilt eSight, Europas ledende energioppfølgingssystem.

Målsetningen er at systemet skal være operativt 1. januar 2015 hvor alle SINTEF- eide bygg skal ha sanntidsmåling på energi.

Redusere energiforbruk

–Skal vi redusere energiforbruket i SINTEF uten å gå på bekostning av komforten, må vi vite hvor mye og hvor i byggene energien brukes, opplyser Fred Horghagen på SINTEF Eiendom.

– Derfor samler det nye systemet inn og analyserer data fra målere rundt om i de ulike bygningene våre. På den måten finner vi også feil i tekniske installasjoner og kan kutte kostnader.

En gang i måneden vil hvert institutt få en månedlig rapport med tall og grafer som viser forbruket deres. Her kan de sammenligne forbruket av vann, strøm og fjernvarme med tidligere forbruk og kunne se utvikling over tid. Dataene kan brukes videre til analyser og egen miljørapportering.

Storskjermer i resepsjonene

-Vi vil installere en storskjerm sentralt i hvert at de 17 byggene SINTEF eier. – De vil vise grafer av forbruket i bygget både på elektrisitet, fjernvarme og vannforbruk forteller Horghagen.

-En slik visualisering kan gi de ansatte et innblikk i - og kanskje også noen tanker rundt miljø og miljøstyring.

Mindre avfall

Målet er at avfallsmengden i SINTEF skal reduseres med ti prosent og at de ansatte skal sortere bedre. I dag går mye forskjellig inn i restavfallet og mengden av dette skal reduseres

–Avfallsmengdene vil bli veid og det vil medføre at vi også må vurdere det som kommer inn i byggene, med tanke på dagens store mengder av produktemballasje, sier Horghagen.

Utpå vårparten 2015 kommer det etterhvert flere miljøstasjoner rundt om i byggene.

Når dette er på plass vil det bli gjort målinger både i Oslo, Bergen og Trondheim, og i samtlige bygg der det sitter SINTEF-ansatte.

SINTEF jobber tett med NTNU innenfor miljøstyring for å få en lik håndtering. Dette synes HMS-rådgiver Torun Vinge i Konsernstaben, er fint. Hun understreker viktigheten av samarbeidet.

– At SINTEF skal ha en tydelig miljøprofil, er dessuten ett av våre fire HMS-mål. Miljøprofilen slås også fast i den nye hovedstrategien for SINTEF. Å redusere energiforbruk, avfallsmengde og få til en bedre kildesortering, vil bli et stort skritt i riktig retning, mener hun.