Til hovedinnhold

Helsetjenesteforskning

Helsetjenesteforskning

SINTEF arbeider med forskning og utvikling for bedre helse og velferdstjenester, samhandling mellom tjenestetilbudene og bedre helse for befolkningen. Helsetjenesteforskningen springer ut av flere disipliner og er i sin natur både anvendt og flerfaglig.
Forskningsleder
915 79 269