Til hovedinnhold

Helse

Helse

Forskningssjef
930 36 590

I SINTEF handler forskning og innovasjon innenfor helse om å se helsesektoren i et bruker-, tjeneste- og systemperspektiv.

Teknologiutvikling

  • Vi utvikler og evaluerer teknologi som gir nye muligheter for forebygging, diagnostikk, behandling, oppfølging og samhandling.

Tjenesteutvikling

  • Vi har detaljkunnskap om behov og grunnleggende viten om helsetjenesten som system. Denne brede kunnskapen bruker vi både til å evaluere helsetjenesten, og til å utvikle nye tjenester og teknologiske løsninger som kan forbedre den.

Analyse og evaluering

  • Vi tilbyr økonomiske og samfunnsmessige analyser, samt evaluering av effekter.

Avdelingen har fire forskningsgrupper: 

Forskningsgrupper

Laboratorier

Publikasjoner

Alle våre publikasjoner hentes nå fra det nasjonale forskningsinformasjonssystemet Cristin. Avdeling Helse og avd. Medisinsk teknologi slo seg sammen i 2017. Publikasjonene fra Medisinsk teknologi og Helse er derfor lenket til separat. Våre felles publikasjoner fra og med 2018 er søkbare i Cristin.

For å komme direkte til den enkelte forskers publikasjoner, søk på medarbeider her

2010-2017

Vitenskapelige artikler

SINTEF-rapporter, avhandlinger og andre rapporter

Konferansebidrag og faglige presentasjoner

Mediebidrag

Medarbeidere

Kontaktinformasjon

Besøksadresser

Forskningsgruppene Helsetjenesteforskning, Helseinnovasjon, Medisinsk teknologi og Adm.:
Prof. Brochs gate 2, Miljøbygget, Teknobyen
Trondheim

Forskningsgruppe Velferd:
Forskningsveien 1, Gaustad
Oslo

Adm. kontaktpersoner:
Trondheim, administrasjonskonsulent: Mona K Eidem
Oslo, avdelingskoordinator: Tine Levin Granlund

Telefon: 400 02 590
E-post:

Postadresse

SINTEF Digital
Avd. Helse
Postboks 4760 Torgarden
7465 Trondheim

Fakturaadresse

Stiftelsen SINTEF
c/o Fakturamottak
Postboks 4515
8608 Mo i Rana

I feltet "Deres referanse" skal bestillers ansattnr. oppgis. Det er svært viktig av hensyn til skanning. Leverandører kan også sende faktura elektronisk til