Til hovedinnhold

Velferdsteknologi

SINTEFs samfunnsoppdrag er å utvikle kunnskap og løsninger som bidrar til å møte samfunnsutfordringene. Velferdsteknologi anses som et sentralt virkemiddel for å møte fremtidens demografiske utfordring med flere eldre og færre yngre til å finansiere og bistå i omsorgsektoren.

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter