Til hovedinnhold

SINTEF ønsker å bidra til en bærekraftig industriutvikling og utnyttelse av havrommet som tar vare på marint liv, marine ressurser og mattrygghet.

Vi jobber med industrielle miljøutfordringer innenfor olje og gass, havbruk/akvakultur og landbasert industri for å finne løsninger på de miljøutfordringer industrien står overfor. Vår konseptuelle og vitenskapelige kompetanse er knyttet til spredning, effekter og overvåking av forurensninger i det marine miljø.

Forskningssjef

Ekspertise

Nyheter

Prosjekter

Laboratorier

Programvare