Til hovedinnhold

FORSKNING, TEKNOLOGI OG INNOVASJON

Norge har stolte tradisjoner knyttet til utnyttelse og forvaltning av havrommet. Kunnskap og teknologi er en forutsetning for forsvarlig ressursutnyttelse. SINTEF har bred erfaring og kompetanse innen så vel skipsfart og skipsteknologi, som fiskeri og havbruk, offshore olje og gass, samt havenergi. Bærekraftig, teknologisk utvikling er vårt bidrag til å utvikle fremtidig aktivitet i havrommet.
Administrerende direktør

Aktuelt

Laboratorier

Prosjekter