Til hovedinnhold

Havbrukskonstruksjoner

Havbrukskonstruksjoner

Vi retter oss mot markedsområdet havbruk og har ekspertise innen hydrodynamikk og konstruksjonsteknikk. SINTEF Ocean tilbyr modell- og fullskalatester, samt feltundersøkelser, og har med dette en fleksibel og unik kompetanse innen havbruk. Både oppdrettere (operatører) og leverandørindustri er i vår kundegruppe.

SINTEF Ocean performs model and full-scale testing as well as field studies, which means that we can offer flexible and unique competence in aquaculture. The supply industry and fish farmers make up much of our client group.

Forskningsleder
+47 918 74 693
Bilde av modell av oppdrettsmerd