Til hovedinnhold

Havbrukskonstruksjoner

Havbrukskonstruksjoner

SINTEF har utviklet anvendt og teoretisk kompetanse på konstruksjoner og systemer for sjøbasert akvakultur. Vi er verdensledende på teknologisk forskning innen eksponert havbruk, med konstruksjonsteknikk og hydrodynamikk som viktige fag.
 • Egenskaper til oppdrettskonstruksjoner og deres oppførsel i et marint miljø med eksponering for bølger og strøm
 • Fleksible konstruksjoner
 • Åpne notbaserte merdsystemer
 • Lukkede oppdrettsanlegg i sjø
 • Teknologi-biologi interaksjon
 • Strømningsfelt og transportprosesse
 • Design av havbrukskonstruksjoner
 • Fysisk modellering
 • Laboratorietesting
 • Numerisk modellering, simulering og analyse
 • Feltmålinger og metodikk for fullskalatesting
 • Målinger av miljø i merd/kar/brønnbåt
 • Sakkyndig vurdering av oppdrettsutstyr i henhold til eksisterende standarder