Til hovedinnhold

Miljøriktig riving og gjenbruk av byggematerialer

Miljøriktig riving og gjenbruk av byggematerialer

Tilbake til Ekspertise
Riving genererer enorme mengder avfall hvert år og samtidig rettes det stadig mer oppmerksomhet mot miljøbelastningen i forbindelse med materialbruk i nybygg. Gjenbruk av byggematerialer er ressurseffektivt og kan i tillegg være kostnadseffektivt. Likevel er det fremdeles lite utbredt i Norge.

SINTEF Byggforsk har som mål å bidra til å overkomme noen av hindringene som fins i dag, slik at gjenbruk kan bli et kostnadseffektivt og praktisk alternativ til nye materialer, både internt i oppgraderingsprosjekter og gjennom tredjepartsleverandør.

Forskningsleder