Til hovedinnhold

Lyst til å starte et Gemini-senter?

Lyst til å starte et Gemini-senter?

Gemini-konseptet er en modell for strategisk samhandling mellom parallelle faggrupper ved SINTEF, NTNU, Univ. i Oslo og St. Olavs Hospital. Formålet er å bygge større fagmiljøer med høyere kvalitet enn partene kan klare hver for seg. Gjennom Gemini-senteret kan deltakerne bygge konkurransekraft som utgangspunkt for sentersøknader, EU-prosjekter eller for å gå etter store samfunnsutfordringer.

Søknadsfrist

For å få samarbeidet til å fungere, må partene forplikte seg til felles strategiprosesser som basis for virksomhetsplaner, faglig koordinering inn mot større satsinger, møteplasser for ideutvikling og informasjonsutveksling, felles profilering av samarbeidsprosjekter, og samarbeid om investeringer og drift av laboratorier og utstyr. Strategiplanen omfatter alle sider av samarbeidet fra undervisning og forskning via oppdragsvirksomhet og entreprenørskap til rekruttering og internasjonalisering.

Det eksisterer allerede 20 Gemini-senter i samarbeid mellom SINTEF, NTNU, Univ. i Oslo og St. Olavs Hospital. Nå er tiden inne for at flere kan søke.

Alle relevante dokumenter finnes på Gemini-ordningens nettsider.

Fristen for å søke er satt til 20. oktober.

Spørsmål om ordningen kan rettes til koordinator for Gemini-sentrene