Til hovedinnhold

SINTEF bidrar til effektiv og miljøvennlig energiproduksjon fra vannkraft

Vannkraft er den desidert viktigste kilden til elektrisitetsproduksjon i Norge i dag og vil være det i framtida. SINTEF har bred forskningskompetanse innen vannkraft.

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Programvare

Nyheter