Til hovedinnhold

SINTEF FORSKER PÅ NYE TEKNOLOGIER OG MATERIALER FOR ØKT ENERGIPRODUKSJON FRA JORDVARME

Prinsipielt er det nok energi i jordens faste overflate til å dekke alle energibehov i verden. SINTEF utvikler, modellerer og tester nye teknologier, systemer og materialer for å øke varme og elkraftproduksjon fra jordvarme.

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter