Til hovedinnhold

Havbruksteknologi

  Avdeling for havbruksteknologi besitter kompetanse innen oppdrett av akvatiske organismer, i hele verdikjeden fra yngel til slakteri. Vår kompetanse er sammensatt av både teknologer og biologer, hvorav flere har erfaring fra praktisk drift.

Forskningssjef

Ekspertise

Prosjekter

Nyheter