Til hovedinnhold

Programvare- og tjenesteinnovasjon

Programvare- og tjenesteinnovasjon

I dagens samfunn har mennesker adgang til digitaliserte løsninger, uavhengig av tid og sted. Vi benytter slike løsninger bla. for å få hverdagen til å gå rundt, det være seg på jobb eller privat.

Med tingenes internett (IoT) blir også den fysiske og den digitale verden koblet sammen, og gjennom en mer utstrakt bruk av data (Big Data) og effektiv kommunikasjon vil vi få en verdikjede fra rådata til analyse, og gjerne visualisering, for beslutningsstøtte. Dette omtales ofte som computing continuum når løsninger ivaretra hele forløpet fra sensorene som er koblet på f.eks. fysiske gjenstander til skyløsninger som kan sette det hele sammen for å sikre både en forsvarlig og tillitsvekkende brukeropplevelse. Vi forsker frem metoder og verktøy som gir våre kunder og partnere førsteklasses design og innovasjon av programvare og tjenester for denne typen løsninger.

Forskningssjef
+47 930 12 639

Ekspertiser

z