Til hovedinnhold

Havvind gir et hav av nye muligheter

Havvind er en viktig brikke av fremtidens offshore energisystem.

Publisert

Havvind kan dekke 18 ganger verdens strømbehov ifølge en rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA).

Norge er en ledende havvindaktør allerede i dag. I dag eksporteres det havvind-teknologi for fem milliarder kroner, og dette kan bli mye større alt etter hvor mye Norge satser på havvind.

Haster med å kutte utslipp

Det mangler ikke på muligheter til å frembringe ren elektrisk kraft fra havvind fra Nordsjøen. Bare områdene som er lagt ut for havvindutbygging nå, Utsira Nord og Sørlige Nordsjøen, kan ved utbygging av 5 GW havvind gi det kraftbehovet som er tenkt for elektrifisering, altså 22 TWh, både av transport, industri og olje og gass.

Det haster med å kutte alle utslipp, og utslipp fra norsk sokkel kan kuttes relativt raskt med havvind. Havvind kan bygges ut parallelt med at man kutter utslipp fra norsk sokkel, og dette kan dekke fremtidig kraftbehov i Norge.

Samspill til havs

Et fremtidig Nordsjønett kan inkludere transport av energi både gjennom elektriske kabler og i gassrør. Hydrogen kan for eksempel fremstilles gjennom elektrolyse med kraft fra offshore vindparker. Dette er teknologi som for eksempel Tecnip har jobbet med i det norske DeepPurple prosjektet 

Hydrogen kan også fremstilles ved reformering av naturgass og lagring av CO2.  Dette siste gir mulighet for fortsatt utvinning av naturgass på norsk sokkel, samtidig som vi kan nå våre klimamål. Elektrifisering av norsk sokkel er i et slikt perspektiv en del av en langsiktig klimaløsning.

Innovasjoner fra havvind

SINTEF leder et nytt havvindsenter NorthWind som skal forske på bærekraftig havvind til lands og til vanns. Senteret skal også forske på havvindunderstell, maritime operasjoner, offshore kraftnett og digitale løsninger.

I vårt forrige store forskningssenter på havvind, NOWITECH, som vi ledet fra 2009 til 2017, telte vi opp 40 oppfinnelser. Noen av dem er allerede tatt i bruk, og har mer enn tjent inn investeringene i forskningssenteret. Mange av oppfinnelsene vil bli nyttige i havvindeventyret, og beregnet verdi på disse er i området 50 milliarder kroner.

 


 

Les mer detaljert om SINTEF havvindssatsing her.

Kontaktperson