Til hovedinnhold

Offshore energisystem

Offshore energisystem

Offshore energisystem handler om produksjon, transport, lagring, omforming og bruk av energi offshore. I SINTEF forsker vi på teknologi for og samspill mellom ulike energibærere som elektrisitet, hydrogen og naturgass, for eksempel elektrisk infrastruktur til havs, produksjon av elektrisitet med havvind, framstilling og lagring av hydrogen. Offshore energisystem handler også om at man kan lage hydrogen fra naturgass og lagre CO2 fra denne prosessen i egnede formasjoner langt under havbunnen.

SINTEF har verdensledende forskningsmiljøer og sterke ECCSEL-laboratorier på CO2-fangst, transport og lagring. Vi har også sterk forskningskompetanse innen flytendegjøring av hydrogen og CO2 for skipsbasert transport.  Videre utvikler vi prosesser og komponenter for prosessering, injisering og transport av hydrogen og CO2 i rør over lange strekninger.

SINTEF har sterke forskningsmiljø innen subsea kraftforsyning som sammen med våre kunder utvikler sikre, pålitelige og effektive løsninger. Vi har omfattende laboratorier, utstyr og kompetanse for testing og utvikling av materialer og komponenter for, store havdyp og høye og lave temperaturer.

Vi har en stor forskningsportefølje innen på havvind og energisystemanalyse, samt løsninger som kutter utslipp fra norsk sokkel. Vi forsker på hvordan de ulike energiløsningene kan utnyttes sammen slik at det blir et fleksibelt, kostnadseffektivt og pålitelig offshore energisystem.

Kontaktperson

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter

CO2-håndtering: Trondheimskonferansen arrangeres digitalt for første gang

20. mai 2021: TRONDHEIM, Statsminister Erna Solberg åpner den 11. Trondheim CCS-konferansen (TCCS-11) som skal finne sted 22. - 23. juni 2021. Den internasjonale konferansen om karbonfangst, transport og lagring (CCS) presenterer den nyeste vitenskapelige forskningen til et mangfoldig publikum som representerer industrien, beslutningstakere, akademia og studenter. For første gang er konferansen heldigital.