Til hovedinnhold

Cyber Security – Informasjonssikkerhet

Cyber Security – Informasjonssikkerhet

I et samfunn som stadig blir mer avhengig av data overalt og tingenes internett, må sikkerhetsløsningene være tilfredsstillende og hensiktsmessige. Vi bidrar til at man kan stole på alle elektroniske tjenester, vi kan føle oss trygge på dem vi kommuniserer med, og at vi kan ferdes elektronisk uten å bryte med våre personvernprinsipper.

Vi er hele tiden tilkoblet, direkte eller indirekte, til nettverk, systemer og mennesker. I dagens digitale verden er vi imidlertid ikke alltid klar over hvem eller hva vi er koblet til, og vi er dermed utsatt for en stor grad av digital sårbarhet. Dette gjelder også infrastruktur innen energi, vann og transport, som i hovedsak driftes via IKT. Gjennom cyber-sikkerhet beskyttes mennesker og systemer mot uønskede hendelser – både tilsiktede og utilsiktede. Slik beskyttelse kan innebære alt fra å sikre personvern til å sørge for stabil og pålitelig strømforsyning. Arbeidet med de tekniske, organisatoriske og menneskelige aspektene ved cyber-sikkerhet vil være avgjørende for både systemsikkerhet og personvern.

Forskningsleder
458 45 967

Aktuelt

Prosjekter

Ekspertiser

z