Til hovedinnhold

Bærekraftsanalyser

For bedre beslutninger og løsninger

Havet er jordens største økosystem og hjem til 80% av alt livet på jorden. Men livet i havet er truet av forurensing, overfiske, tap av artsmangfold og klimaendringer. Derfor jobber vi med bærekraftsanalyser som gir bedrifter og myndigheter bedre beslutningsgrunnlag og hjelper dem å finne de løsningene som sikrer bærekraftig forvaltning av verdens havområder.

Et sunt hav er en forutsetning for å nå de fleste av bærekraftsmålene til FN, for uten havet kan ikke livet på jorden eksistere slik vi kjenner det i dag. Det stabiliserer klimaet, lagrer CO2, produserer oksygen, gir mat til både mennesker og dyr, og er en stor kilde til naturmangfold.

Vi er avhengige av de tjenester som havet leverer til oss, men de tjenestene som et sunt hav kan levere er allerede i nedgang. Derfor må vi lykkes med å redde havet om vi skal lykkes med å skape en bærekraftig verden. For å redde havet må vi vite hvordan menneskelige aktiviteter både på land og til havs påvirker havhelsen og bærekraftsmålene. Våre bærekraftsanalyser hjelper beslutningstagere og bedrifter med å finne og utvikle løsninger som er i tråd med en bærekraftig forvaltning av havet. Både innen havbruk, fiskeri, hav-energi, sameksistens mellom aktører på havet, og landbaserte aktiviteter.  

Vi utvikler kvantitative og kvalitative modeller og metoder for å vurdere og analysere hvor bærekraftige teknologiske, industrielle, politiske og økonomiske aktiviteter er. Dette er kunnskap vi må ha før vi starter nye aktiviteter og for å forbedre eksisterende aktiviteter. På den måten hjelper vi kundene våre å vurdere hvilke løsninger som er teknologisk og bærekraftig gjennomførbare, før for mye tid og penger er investert i å gjennomføre de. Bra for bedriftene og bra for havet.

Skal vi fortsatt kunne nyte godt av de godene havet gir oss og samtidig forbedre havets helse trenger vi gode bærekraftsanalyser.

Kontaktperson