Til hovedinnhold

Veiledning til fakturering

Veiledning til fakturering

 • I feltet «Deres referanse» skal bestillers ansattnummer og navn oppgis. Ansattnummeret er numerisk og består av 3-6 siffer
 • Ved evt purring/inkasso ber vi om at det henvises til originalfaktura og bestillers ansattnummer
 • Hvis ikke fakturaen er merket med riktig referanse vil mottaker sende fakturaen i retur med beskjed om at referanse må påføres
 • Faktura som e-post
  Vi har nå tilrettelagt for mottak av faktura som vedlegg til e-post. Ved å sende e-postfaktura i PDF-format kommer den raskere fram til oss, og dere sparer porto og pakkekostnader.
  Faktura kan sendes som e-post til følgende adresse: faktura@sintef.no
 • Forutsetninger for bruk e-postmottak:
   • E-posten kan bare inneholde én faktura(en fil)
   • Vedlegget må ha filtype pdf eller tif, og kan ikke ha navn som inneholder åæø eller spesialtegn
   • Maksimal størrelse på vedlegget er 2MB
   • Vi gjør oppmerksom på at teksten i e-posten ikke blir lest manuelt, og det er derfor ikke mulig å gi beskjeder gjennom teksten
 • Dere vil motta e-post med bekreftelse på om faktura er akseptert eller ikke
 • eFaktura
  Vi gjør oppmerksom på at vi kan motta eFaktura på EHF-format