Til hovedinnhold
Norsk English

Energisystemer

Vi bidrar til å sikre et moderne, bærekraftig og grønnere energisystem for framtida. Vi skaper og anvender modellene for å håndtere usikkerhet, lønnsomhet, utslipp og andre sider ved energisystemet, slik at myndighetene og industrien kan planlegge og utforme en kunnskapsbasert politikk.

Kontaktperson

Norge, i likhet med mange andre land, vil bort fra fossil-basert drivstoff. Følgene for energisystemet er store, for omlegging til fornybare energikilder har mange utfordringer. Olje- og naturgassvirksomheten skal utfases og byttes ut med vind, sol, og vannkraft. Bensin og diesel skal byttes ut med elektrisitet og hydrogen. Dette krever en endring i infrastruktur, i samfunnsvanene og i økonomien selv, slik at Norge kan lykkes med et moderne energisystem.

Verktøyene våre bidrar til dette på ulike måter:

  • De modellerer usikkerhet som påvirker de strategiske og operasjonelle beslutningsprosessene, slik at planene kan baseres på kunnskap
  • Sikrer at investeringer i systemet er lønnsomme
  • Minimerer utslipp og andre uønskete følger fra systemet til miljøet og samfunnet
  • Viser hvordan energipolitikken påvirkes økonomisk, slik at myndighetene har et helhetlig syn
  • Bidrar til innføring av nye teknologier