Til hovedinnhold
Norsk English

Bærekraftsanalyser i havet

Havet er jordens største økosystem og hjemet til 80% av alt liv på jorden. Livet i havet trues av forurensing, overfiske, tap av artsmangfold og klimaendringer. Derfor jobber vi med bærekraftsanalyser som gir bedrifter og myndigheter bedre beslutningsgrunnlag, og hjelper dem å finne de løsningene som sikrer bærekraftig forvaltning av verdens havområder.

Kontaktpersoner

Et sunt hav er en forutsetning for å nå de fleste bærekraftsmålene til FN. Uten havet kan ikke livet på jorden eksistere slik vi kjenner det i dag. Havet stabiliserer klimaet, lagrer CO2, produserer oksygen, gir mat til mennesker og dyr, og er en stor kilde til naturmangfold.

Livet på jorden avhenger av havet, og det er sentralt for å skape en bærekraftig verden. Vi trenger mer informasjon om hvordan menneskelige aktiviteter på land og til havs påvirker havhelsen og bærekraftsmålene. Våre bærekraftsanalyser hjelper beslutningstakere og bedrifter med å finne og utvikle løsninger som er i tråd med en bærekraftig forvaltning av havet. Både innen havbruk, fiskeri, hav-energi, sameksistens mellom aktører på havet, og landbaserte aktiviteter.  

Vi utvikler kvantitative og kvalitative modeller og metoder for å vurdere og analysere hvor bærekraftige teknologiske, industrielle, politiske og økonomiske aktiviteter er. Dette er kunnskap vi må ha før vi starter nye aktiviteter og for å forbedre eksisterende aktiviteter. På den måten hjelper vi kundene våre å vurdere hvilke løsninger som er teknologisk og bærekraftig gjennomførbare, før for mye tid og penger er investert i å gjennomføre de. Bra for bedriftene og bra for havet.

Skal vi fortsatt kunne nyte godt av de godene havet gir oss og samtidig forbedre havets helse trenger vi gode bærekraftsanalyser.