Til hovedinnhold

Forretningsetikk

Forretningsetikk

Transparency International / Transparency International Norge

Transparency International ble stiftet i 1993, og har som sitt hovedformål å bekjempe korrupsjon i enhver form, og å fremme åpenhet, ansvarlighet og integritet innen privat og offentlig sektor og i sivilsamfunnet. TI Norge kan du lese mer om. TI utgir flere rapporter og indekser som sier noe om tilstanden hva angår korrupsjon i ulike land og i ulike bransjer. Disse kan være nyttige for å vurdere eventuelle samarbeidspartnere. TI Norge utga i 2009 en håndbok i antikorrupsjon.

Det rettslige grunnlaget for antikorrupsjon finnes i Straffeloven § 276 a-c. Norge har undertegnet "The Civil Law Convention on Corruption", og er rettslig bundet av "The UN Convention against Corruption" , "The Criminal Law Convention on Corruption" og "The OECD Convention against Bribery". Du finner lenker til disse på TI Norges hjemmesider.

FN's Global Compact

Global Compact er et verdensomspennende initiativ. Det ble startet etter initiativ av Kofi Annan i 2000. I dag er nærmere 8000 virksomheter av ulike slag i mer enn 130 land med i dette initiativet. De som er med forplikter seg til å følge Global Compact's ti prinsipper (lenke), søke å påvirke de virksomheter en samarbeider med til å gjøre det samme, rapportere om virksomheten til Global Compact hvert år, samt å delta i virksomhet som fremmer disse ideene. Global Compact har et nordisk nettverk. NHO er kontaktpunkt for dette i Norge. Global Compact står for en rekke rapporter, arrangementer og andre initiativ verden over.