Til hovedinnhold

Informasjon om klagebehandling i SINTEF

Informasjon om klagebehandling i SINTEF

SINTEF arbeider med kontinuerlig forbedring av sine produkter og tjenester. Aktiv og god dialog med våre interne og eksterne interesseparter om klager er en del av dette arbeidet.

Klagerett

  • Både eksterne og interne parter kan klage på leveransen knyttet til aktivitet eller resultat. 
  • Klage kan rettes til SINTEF ved å ta kontakt med SINTEF kontaktperson, prosjektleder eller kvalitetssjef.

Klagebehandling

  • Ved mottak av klage vil leder av aktiviteten det klages på umiddelbart igangsette behandling av klagen. 
  • Mottak av klage vil bekreftes skriftlig til klagende part innen ei uke. Etter avsluttet behandling vil klagende part motta en skriftlig rapport om resultatet av vurderingen.

Akkrediterte laboratorier

  • For arbeid utført i akkrediterte laboratorier, vil klagen behandles av en annen saksbehandler enn den som har utført aktiviteten det klages på.

Finn medarbeider

Om du ikke vet hvem i SINTEF du skal kontakte, kan du bestandig ringe SINTEF sentralbord på 40 00 51 00, så vil de kunne hjelpe deg å komme i kontakt med rett person.