Til hovedinnhold

Et sertifisert institutt

Et sertifisert institutt

SINTEF har et styringssystem som er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og OHSAS 18001:2007. Styringssystemet er sertifisert av DNV GL.

SINTEF skal til enhver tid arbeide for at våre kunder og andre interesseparters krav og forventninger tilfredsstilles på en god måte. 

Vårt styringssystem (pdf 4,5mb)  er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og OHSAS 18001:2007

Det betyr at vi har et styringssystem som skal sikre at SINTEF leverer produkter og tjenester i henhold til avtalt kvalitet, ivaretar hensynet til det ytre miljø og jobber systematisk med arbeidsmiljø og sikkerhet.