Til hovedinnhold

EPD - Miljødeklarasjon av byggematerialer

EPD - Miljødeklarasjon av byggematerialer

En EPD (Environmental Product Declaration), miljødeklarasjon på norsk, er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøbelastningen til et produkt. EPDer bygger på livsløpsvurderinger (LCA). EPD på byggevarer blir stadig viktigere i det norske markedet.

Byggevarer og – materialer som skal inngå i et bygg skal tilfredstille en rekke kvaliteter, slik at bygget får de rette egenskapene i henhold til plan- og bygningsloven, inkludert miljøkvaliteter. Miljømessig riktige valg av byggevarer og -materialer, gjennomtenkte arealløsninger, fleksibilitet og tilpasset levetid er forhold som vil kunne redusere den samlede ressurs- og miljøbelastningen for hele bygget.

Krav om miljødokumentasjon på byggematerialer og varer fra kunder og myndigheter øker. Nasjonalt og internasjonalt ser man en tydelig dreining av miljøpolitikken mot en mer produktorientert virkemiddelpolitikk. Dette innebærer at det settes krav til produkters miljøpåvirkning i hele livsløpet. I Norge er det først og fremst Teknisk forskrift som regulerer krav til dokumentasjon av byggematerialer. Dokumentasjonen bør gjenspeile hele livsløpet til byggebygget; ved produksjon, i bruksperioden og ved avhending. For å kunne gjøre miljøriktig valg av materialer har man god hjelp av standardisert livsløpsbasert miljødokumentasjon, såkalte miljødeklarasjoner eller EPD (Environmental Product Declaration).

SINTEF har et team av medarbeidere som utarbeider miljødeklarasjoner og har flere pågående oppdrag for byggevareprodusenter. Vi utvikler EPD etter den europeiske standarden EN15804:2012, for publisering hos den norske EPD-programoperatøren EPD-Norge (Miljødeklarasjon Type III). Ta gjerne kontakt for et tilbud om EPD på ditt produkt.

Seniorrådgiver
930 02 437