Til hovedinnhold

Energiutnyttelse av avfall

Energiutnyttelse av avfall

Energiutnyttelse av avfall er den største bidragsyter til norsk fjernvarme, men mange tekniske og ikke-tekniske utfordringer gjenstår. Vi utfører grunnleggende og anvendt forskning innenfor termisk behandling av avfall med energiproduksjon. Vi har kunnskap innenfor brensel, termiske prosesser, utslipp/miljø, drift, energi, samt tekno-økonomiske og verdikjede aspekter.

Vi arbeider innen disse områdene:

  • Avansert karakterisering (analyse) av avfallsfraksjoner fysiske og kjemiske egenskaper
  • Termisk konvertering av brensler i ulike lab-skala reaktorer under ulike forhold sammen med avansert måleutstyr
  • Modelleringsstudier av ulike aspekter: askekjemi, design, utslipp
  • Målekampanje on-site
  • Utslippsreduksjoner
  • Optimalisering: drift, energi
  • Tekno-økonomiske studier
  • Askerelaterte utfordringer: korrosjon, slagging, beleggdannelse

Hvorfor velge SINTEF?

SINTEF forskere bruker sin grundige kunnskap bygget over mange år, samtidig avansert utstyr for å løse relevante industriutfordringer både langsiktig nye prosesser og kortsiktig driftsrelaterte utfordringer. Vi har oppdrag innen norsk og internasjonal industri, og forvaltning.

Les mer om kompetansen på #SINTEFblog:

Seniorforsker

Kontakt

Liang Wang

Forsker
Navn
Liang Wang
Tittel
Forsker
Telefon
480 64 531
Avdeling
Termisk energi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Relevante prosjekt