Til hovedinnhold

Energisystemer

Energisystemer

SINTEF bidrar til et pålitelig, miljøvennlig og kostnadseffektivt energisystem

Vår forskning utvikler fremtidens systemløsninger innen vannkraft, vindkraft og kraftnett på norsk, nordisk og europeisk nivå – blant annet innen produksjonsplanlegging, utvikling av offshore vindkraft og smartgrids. Våre fagmiljø er internasjonalt ledende innen hele energikjeden fra produksjon, via lagring og distribusjon, til sluttbruk og miljøpåvirkning.

Forskningssjef

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Programvare

Nyheter