Til hovedinnhold

Energieffektivsering i industrien

Energieffektivsering i industrien

SINTEF skaper fremtidsrettede og innovative løsninger innen energieffektivisering i industrien

Energieffektivisering er et avgjørende virkemiddel for å redusere energiforbruk og dermed redusere behovet for ny kraft. Dette er også et viktig område for å redusere klimagassutslipp når fossil brensel benyttes. SINTEF forsker på energieffektivisering i industri, transport og innen bygningssektoren. Et viktig forskningsområde er effektivisering innen Norges kraftkrevende industri og utnyttelse av overskuddsvarme.

Forskningssjef

FME HighEFF - Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future

By increasing energy efficiency, HighEFF will help ensure that Norway has the world's greenest industries.

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter