To main content

Sommerjobb 2024 - Sikker CO2-lagring ved smart bruk av testdata

Sommerjobb 2024 - Sikker CO2-lagring ved smart bruk av testdata

Lagring av CO2 i geologiske formasjoner er helt nødvendig for å aktivt fjerne CO2 og slikt bidra raskt til å begrense mengden menneskeskapt CO2 i atmosfæren, og oppfylle klimamålene. Man må velge et sikkert lagringssted under en tett bergart som hindrer lekkasje. I Nordsjøen er slike kappebergarter ofte skifer, men egenskapene vil variere fra sted til sted og det er da kritisk at man har eksperimentelt bekreftet hvor tette de formasjonene er.

For å sikre at planlagte lagre er helt tette, må vi kjenne egenskapene til reservoar- og kappebergartene godt nok til at vi kan modellere og undersøke sannsynlighet for lekkasjehendelser og komme med håndteringsplaner. Man kan eksempelvis sammenstille mineralogisk informasjon med styrke eller evne til gjennomstrømning. Det finnes en del data fra før, og med smartere bruk av eksisterende data kan vi begrense behovet for nye, dyre og tidkrevende laboratorietester, og supplere med raskere og enklere tester.

Arbeidsbeskrivelse:

Arbeidet vil innebære prosessering og analyse av mekaniske data fra lab eller felt, og tolkning ved hjelp av etablerte modeller. Mulige vinklinger, ut ifra kandidatens interesse og kompetanse er å:

  • Hjelpe prosjektets PhD-kandidat i å sammenstille mineralogisk og geologisk informasjon i en praktisk skifer-mekanisk korrelasjon;
  • Hjelpe med å analysere småprøvetestresultater og sammenligne med større, mer etablerte mekanisk testing for å etablere korrelasjoner mellom lydhastighet og styrke;
  • Hjelpe med å sammenligne testdata fra labtester med tilsvarende observasjoner fra felt, gjennom loggdata.

Arbeidet er tilknyttet prosjektet KSP RecyclShale - Sharing and recycling shale mechanical data to enable gigaton CO2 storage. I tillegg til å arbeide ved SINTEF, vil kandidaten(e) kunne få mulighet til å skape bekjentskap med samarbeidspartnere i industri og forskning i Norge, USA og Sveits.

Forutsetninger/kompetanse:

Vi ser etter noen som er interessert i anvendt forskning, og dermed liker både vitenskapelig arbeid og anvendelser og relevans for industrien. Du bør evne å sette deg raskt inn i tekniske problemstillinger og samarbeide godt, og tidvis kunne arbeide selvstendig. Følgende kompetanser vil være en fordel:

  • Fysikk
  • Mekanikk/geomekanikk
  • Geologi, petrografi eller petrofysikk
  • Programmering og erfaring med datahåndtering

Arbeidet er tilknyttet data fra flere prosjekter i SINTEF. Kandidaten vil kunne få innsikt i en rekke anvendelsesområder som kan hjelpe kandidaten i valg av videre retning i karrieren. 

Andre relevante stillinger med lignende forutsetninger

  • Tannkrem i oljebrønner (geomekanisk modellering)
  • Fiberoptisk overvåkning (geomekanisk modellering, eksperimentell testing, dataanalyse)

 

Varighet: 6-8 uker i perioden 01.05.2024-01.09.2024

Apply for position

Unit

SINTEF Industry

Work place

Trondheim

Application due

Apply for position

Questions regarding the position

SINTEF Industri er et av seks institutt som utgjør SINTEF med over 500 medarbeidere, er vi det største instituttet. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri.

Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger med stor påvirkning på samfunnet innen et bredt spekter av markeds- og fagområder, for eksempel: Sirkulær økonomi, batterier, hydrogen, CCS, materialvitenskap og -teknologi, nanoteknologi, nanomedisin, sol, vind, bioteknologi, metallproduksjon, prosessteknologi, lavutslippsproduksjon av olje og gass og industriell økonomi og optimering. 

See all summer jobs

 

 

About SINTEF

SINTEF is one of Europe’s largest research institutes, offering specialist multidisciplinary expertise in the fields of technology and the natural and social sciences. SINTEF is an independent foundation that since 1950 has generated innovation by means of research and development projects for the private and public sectors both in Norway and overseas.

SINTEF has 2,100 employees from 80 countries and an annual turnover of more than NOK three billion. SINTEF invests any profits into further research and innovation. 

Our vision: Technology for a better society.

Read more about SINTEF here.