To main content

Sommerjobb 2024 - Lavutslipp petroleumsproduksjon

Fornybar energi fra f.eks. vind og sol er av natur variabel. Med økende andel energi fra fornybar vil behov for å balansere forbruket eller å lagre energi bli mer aktuelt. På norsk sokkel vil vi se på muligheten for å bruke eksisterende oljefelter både til lastbalanse og til lagring av energi i form av økt vanninjeksjon. Temaet for sommerjobb vil være å se på effektiviteten av å bruke eksisterende vanninjektorer i et oljefelt til energilagring og lastbalansering.  Arbeidet vil være en kombinasjon av reservoarsimulering og energi beregninger.

 Gruppe: Reservoar og geologi  Avdeling: Anvendt geovitenskap

Arbeidssted(er): PTS2 Lerkendal

Varighet: 6-8 uker

Kontaktperson(er):  Per Bergmo

Apply for position

Unit

SINTEF Industry

Work place

Trondheim

Application due

Apply for position

Questions regarding the position

SINTEF Industri er et av seks institutt som utgjør SINTEF med over 500 medarbeidere, er vi det største instituttet. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri.

Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger med stor påvirkning på samfunnet innen et bredt spekter av markeds- og fagområder, for eksempel: Sirkulær økonomi, batterier, hydrogen, CCS, materialvitenskap og -teknologi, nanoteknologi, nanomedisin, sol, vind, bioteknologi, metallproduksjon, prosessteknologi, lavutslippsproduksjon av olje og gass og industriell økonomi og optimering. 

See all summer jobs

 

 

About SINTEF

SINTEF is one of Europe’s largest research institutes, offering specialist multidisciplinary expertise in the fields of technology and the natural and social sciences. SINTEF is an independent foundation that since 1950 has generated innovation by means of research and development projects for the private and public sectors both in Norway and overseas.

SINTEF has 2,100 employees from 80 countries and an annual turnover of more than NOK three billion. SINTEF invests any profits into further research and innovation. 

Our vision: Technology for a better society.

Read more about SINTEF here.