To main content

Sommerjobb 2024 - 3D trykkmodellering

Sommerjobb 2024 - 3D trykkmodellering

Det er ofte ei utfordring å ha kontroll over hvilekt poretrykk man har i undergrunnen langs en planlagt brønnbane. For å forstå og regne på vanntrykket i undergrunnen, bruker man matematiske geomodeller. I SINTEF har vi jobbet mye med simuleringer av poretrykk og brønnstabilitet.

 

Arbeidsoppgaver:

  • Å sette seg inn i problemstillinga i et pågående prosjekt.
  • Å lære seg å bruke 3D simuleringsdataprogram for trykkmodellering  
  • Å delta og teste simuleringer med usikkerhet  
  • Kvalitetssjekke data som skal brukes for å oppdatere modeller mot sanntidsberegninger 

 

Denne sommerjobben vil kreve at man setter seg inn i mange nye problemstillinger, og den kan være starten på ei prosjekt- og masteroppgave innen samme tema. Du bør ha interesse for:   

  • geofag/geologi 
  • å jobbe sammen med forskere
  • å løse viktige problemstillinger for petroleumsnæringen

 

Sommerjobben vil passe for deg som er student innen geofag, geologi, geofysikk eller matematikk.

Gruppe: Reservoar og geologi  Avd: Anvendt geovitenskap

Arbeidssted(er): PTS2 Lerkendal

Varighet: 6-8 uker

Kontaktperson(er):  Ane Lothe  

Søknadsfrist: 31.01.2024

Apply for position

Unit

SINTEF Industry

Work place

Trondheim

Application due

Apply for position

Questions regarding the position

SINTEF Industri er et av seks institutt som utgjør SINTEF med over 500 medarbeidere, er vi det største instituttet. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri.

Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger med stor påvirkning på samfunnet innen et bredt spekter av markeds- og fagområder, for eksempel: Sirkulær økonomi, batterier, hydrogen, CCS, materialvitenskap og -teknologi, nanoteknologi, nanomedisin, sol, vind, bioteknologi, metallproduksjon, prosessteknologi, lavutslippsproduksjon av olje og gass og industriell økonomi og optimering. 

See all summer jobs

 

 

About SINTEF

SINTEF is one of Europe’s largest research institutes, offering specialist multidisciplinary expertise in the fields of technology and the natural and social sciences. SINTEF is an independent foundation that since 1950 has generated innovation by means of research and development projects for the private and public sectors both in Norway and overseas.

SINTEF has 2,100 employees from 80 countries and an annual turnover of more than NOK three billion. SINTEF invests any profits into further research and innovation. 

Our vision: Technology for a better society.

Read more about SINTEF here.