To main content

Sommerjobb 2024 - Fiberoptisk overvåkning av grunn, undergrunn og infrastruktur

Sommerjobb 2024 - Fiberoptisk overvåkning av grunn, undergrunn og infrastruktur

Klimaforandringene vil ganske sikkert føre til økt forekomst av naturhendelser slik som kvikkleirskred, steinras, tining av permafrost, og flom. Dagens varslingssystemer blir for dyre for utstrakt overvåkning. I tillegg trengs rimelige overvåkningsløsninger for CO2-lager, og mer avanserte løsninger i petroleumsbrønner vil kunne automatisk optimalisere produksjonen. Optiske fibre kan brukes til å føle bevegelser, lydbølger, temperaturforandringer, og mye mer ved mange punkter langs fiberen. De er både rimelige og langtrekkende, og har veldig mange bruksområder.

 

Optiske fibre fungerer ved at det sendes lyspulser i fiberen, som reflekteres tilbake ved mange punkter. Når fiberen utsettes for en påvirkning, vil det reflekterte signalet forandre seg. I SINTEF bruker vi fiberoptikk til å overvåke vår CO2-lagring, og vi har en avansert bergmekanisk lab hvor vi skal installere fiberoptikk i eksperimenter. I mange av disse anvendelsene trengs bedre forståelse av hvordan fiberoptiske kabler samhandler med det omkringliggende mediet (steinprøve, undergrunn), og hvordan best tolke signalene.

 

Arbeidsbeskrivelse:

Oppgaven kan være teoretisk, numerisk eller eksperimentell, og vil avhenge av kandidatens bakgrunn og interesse. Mulige oppgaver kan være

  • Eksperimentell testing av svake bergarter med fiberoptisk måling av tøyning, og sammenligning med konvensjonelle målemetoder; eller
  • Prosessering og analyse av fiberoptiske data fra lab- eller feltforsøk, og sammenligning med konvensjonelle data (seismikk, tøyningsmålinger, osv.); eller
  • Geomekanisk modellering av undergrunnens påvirkning på fiberoptiske målinger ved bevegelse, injeksjon, oppsprekking, osv.

Arbeidet er tilknyttet flere prosjekter i SINTEF. Kandidaten vil kunne få innsikt i en rekke anvendelsesområder avhengig av oppgavens vinkling og kandidatens interesse.

 

Forutsetninger/kompetanse:

Vi ser etter noen som er interessert i anvendt forskning, og dermed liker både vitenskapelig arbeid og anvendelser og relevans for industrien. Du bør evne å sette deg raskt inn i tekniske problemstillinger og samarbeide godt, og tidvis kunne arbeide selvstendig.

Kandidater fra mange forskjellige fagområder kan være aktuelle, som for eksempel matematikk, fysikk, statistikk, geofag, geoteknikk og petroleumsteknologi. Følgende kan være en fordel:

  • Sterk grunnleggende realfagskompetanse
  • Erfaring innen data-/signalanalyse
  • Erfaring med programmering

Den eksperimentelle oppgaven krever erfaring med bruk av lastrammer og mekanisk testing (men ikke nødvendigvis bergmaterialer). De andre oppgavene forutsetter kjennskap til numerisk modellering.

 

Andre relevante stillinger med lignende forutsetninger

  • Nye løsninger for overvåking av CO2-lager (geomekanisk modellering, signalanalyse)
  • Tannkrem i oljebrønner (geomekanisk modellering)

 

Varighet: 6-8 uker i perioden 01.05.2024-01.09.2024

Apply for position

Unit

SINTEF Industry

Work place

Trondheim

Application due

Apply for position

Questions regarding the position

SINTEF Industri er et av seks institutt som utgjør SINTEF med over 500 medarbeidere, er vi det største instituttet. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri.

Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger med stor påvirkning på samfunnet innen et bredt spekter av markeds- og fagområder, for eksempel: Sirkulær økonomi, batterier, hydrogen, CCS, materialvitenskap og -teknologi, nanoteknologi, nanomedisin, sol, vind, bioteknologi, metallproduksjon, prosessteknologi, lavutslippsproduksjon av olje og gass og industriell økonomi og optimering. 

See all summer jobs

 

 

About SINTEF

SINTEF is one of Europe’s largest research institutes, offering specialist multidisciplinary expertise in the fields of technology and the natural and social sciences. SINTEF is an independent foundation that since 1950 has generated innovation by means of research and development projects for the private and public sectors both in Norway and overseas.

SINTEF has 2,100 employees from 80 countries and an annual turnover of more than NOK three billion. SINTEF invests any profits into further research and innovation. 

Our vision: Technology for a better society.

Read more about SINTEF here.